Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Allt mera av den marknadsföring som skapar kunder föregår via sociala medier och andra digitala plattformar. Digitala lösningar erbjuder många möjligheter att skräddarsy sina kampanjer på ett sätt som tilltalar just de mesta målgrupperna. Och exponeringen kan riktas mot dessa med hjälp av big data och algoritmer. Det är med andra ord goda grunder till att den digitala marknadsföringen vinner mark. Men om man vill lyckas med sin marknadsföring är det ofta en god ide att tänka helhet.

Kombinera digital synlighet med fysisk synlighet

Även om man med hjälp av virala kampanjer och liknande digitala strategier kan nå ut till rätt kunder, och därmed skapa kontakten, är det fortfarande viktigt att synas rent fysiskt. Det skapar ett positivt intryck hos kunderna när man är lätt att känna igen även fysiskt. Därför skall man inte undervärdera gamla klassiska marknadsföringslösningar såsom skyltar, banners, gatupratare och annat som gör ditt företag synligt. Att deltaga i mässor och andra events är därför också oftast en god idé. Framförallt om företagets omsättning genereras online via exempelvis webbutiker eller portaler. Det skapar helt enkelt en trovärdighet när man hela tiden syns även fysiskt. Allt det material du behöver för att kunna skylta med dina budskap fysiskt, kan du exempelvis finna här.

Helhet är nyckelordet – marknadsför alltid

Nyckeln till framgångsrik marknadsföring kan med andra ord ofta vara att man tänker i helhet. Att inte begränsa sig till antingen digitala eller analoga lösningar. Samtidigt bör man också alltid tänka denna helhet in i företagets generella kultur. Det handlar om att alltid marknadsföra sig och göra sig synlig. Alla medarbetare som kunder och samarbetspartners kommer i kontakt med bör vara medvetna om att alla kundkontakter, även dem som handlar om rådgivning eller att svara på frågor, är en möjlighet att marknadsföra företaget positivt. Och alla tillfällen platser där man deltager skapar möjlighet att visa fram sitt företag och förmedla företagets budskap.